Pomiary twardości

pomiar twardości htPolega na pomierze twardości materiału za pomocą twardościomierza Vickersa metodą UCI, wgłębnik diamentowy zagłębia się w badanym materiale przy odpowiednim nacisku. Urządzeni na podstawie danych otrzymanych z sondy przelicza i wyświetla wynik w skali HV.