Pomiar zawartości ferrytu

lutowaniePomiar zawartości ferrytu polega na wykorzystaniu właściwości, że ferryt w przeciwieństwie do austenitu jest fazą ferromagnetyczną, metoda polegają na pomiarze indukcji magnetycznej, zawartość ferrytu wyliczana jest z przenikalności magnetycznej badanego materiału. Zastosowane urządzenie: ferrytomierz.