Badania magnetyczno-proszkowe

Badanie magnetyczno-proszkoweBadanie magnetyczno- proszkowe polega na wykorzystaniu oddziaływania sił strumienia magnetycznego na cząsteczki ferromagnetyczne aplikowane na powierzchni badanego obiektu. W przypadku wystąpienia wady następuje rozproszenie strumienia magnetycznego oraz zmiana układu proszku magnetycznego w tej okolicy. Zastosowane urządzenie: defektoskop magnetyczny (jarzmo).