Badania niszczące

urządzenie do badania niszczącegoW zakresie badań niszczących możemy zaoferować:

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

 • próba rozciągania złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • próba zginania złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • próba łamania
 • pomiar twardości sposobem Vickersa
 • próba udarności złączy spawanych i wyrobów hutniczych w temperaturze:
  • otoczenia
  • obniżonej
  • ciekłego azotu (-196oC)

 

BANDANIA METALOGRAFICZNE

 • badania makroskopowe złączy spawanych

BADANIA JAKOŚCI PROCESU CIĘCIA TERMICZNEGO WG EN 1090

 • pomiar chropowatości
 • pomiar prostopadłości