Badania radiograficzne

przyrząd radiograficznyBadanie radiograficzne polega na wykorzystaniu zjawiska pochłaniania promieniowania przenikliwego X i gamma przez różne materiały oraz zjawiska fizykochemicznego, związanego z uzyskaniem radiograficznego obrazu na kliszy przez obróbkę fotochemiczną. Badania radiograficzne wykonujemy z zastosowaniem aparatów gammagraficznych ze źródłami promieniotwórczymi Se-75 i Ir-192 oraz aparatem RTG.