Badania wizualne

sprawdzanie kątaBadanie wizualne znajdują zastosowanie w całym cyklu kontroli elementu od procesu produkcji materiałów do kontroli eksploatacyjnych urządzeń. Celem badań jest głównie ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, połączeń (zwłaszcza spawanych), wreszcie kontroli obiektu po jego naprawie.