Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
Laboratorium Badań Nieniszczących „SPAWTEST” s.c. zaistniało na rynku we wrześniu 2004 roku.

Nasza firma rozpoczęła działalność w wyniku prywatnej inicjatywy z zamierzeniem zwiększenia konkurencyjności usług badań nieniszczących.

Prowadzimy badania w szerokim wachlarzu metod:
 • Badania radiograficzne
 • Badania ultradźwiękowe
 • Badania penetracyjne
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania wizualne
 • Pomiary grubości metodą ultradźwiękową
 • Pomiar twardości twardościomierzem przenośnym
 • Badania szczelności metodą podciśnieniową
 • Badania składu chemicznego i PMI
 • Pomiar zawartości FERRYTU
Posiadamy Świadectwo Uznania Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (numer LB-106/8) co umożliwia nam prace pod nadzorem UDT.

Badania wykonujemy wg norm: PN, EN, ASME, DNV, Merkblatt, Norsok lub innych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Nasz personel jest w pełni uprawniony do wykonywania badań oferowanymi przez nas metodami (zgodnie z PN-EN 473 i dyrektywą PED). Nasi pracownicy posiadają uprawnienia renomowanych jednostek certyfikujących (w tym 3-ci stopień w badaniach radiograficznych i wizualnych):
 • UDT-CERT – Jednostka Certyfikująca Urzędu Dozoru Technicznego
 • IS – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • TUV-CERT - Niemiecka jednostka ceryfikujące
 • SECTOR CERT – Niemiecka jednostka certyfikująca
Posiadamy profesjonalne urządzenia wiodących na całym świecie firm produkujących sprzęt NDT m. in.:
 • GE Inspection Technologies – www.geinspectiontechnologies.com (KRAUTKRAMER, ERESCO)
 • MDS Nordion – www.mdsnordion.com (GAMMAMAT)
 • Oxford Instruments - www.oxford-instruments.com (X-MET)
 • Parker Research Corp. - www.parkreshcorp.com
Nasza działalność jest zarejestrowana w Państwowej Agencji Atomistyki pod numerem D-15438. Wszystkie badania wykonujemy zgodnie w wymogami ochrony radiologicznej i BHP.
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net